„Pokým ľudia budú hercami a herci ľuďmi,
bude divadlo.“